Kinderen

Helder biedt kinderen met (de neiging tot) overgewicht persoonlijke ondersteuning. De nadruk ligt op het aanleren van gezond gedrag. Dit doen we onder andere door te praten over wat allemaal mag, te zoeken naar oplossingen bij moeilijke situaties en te ontdekken hoe leuk bewegen is. Het is een zeer praktische benadering waarin je kind zelf leert gezonde keuzes te maken. Samenwerking met de ouders is hierin uiteraard van grootbelang.

Te zwaar?

Wanneer is je kind te zwaar? Vanuit gezondheidsperspectief wordt iemand te dik genoemd als het overgewicht een verhoogd risico voor de gezondheid geeft.

Bepalen van overgewicht voor kinderen is anders dan voor volwassenen. Dit komt doordat dat de lengte van kinderen steeds toeneemt en de lichaamssamenstelling continue verandert. Zo gelden voor kinderen andere waarden voor de BMI dan voor volwassenen.
Klik hier voor de BMI berekening voor kinderen.

Helder gebruikt de weegschaal, BMI berekening en het meten van de buikomvang als houvast. Het meten van de buikomvang geeft inzicht in de vetverdeling in het lichaam. Voor kinderen zijn er geen normen opgesteld, toch meet Helder graag de buikomvang omdat het vaak eerder dan de BMI een positieve verandering in gewicht en vetverdeling aantoont.

Mogelijkheden

Persoonlijke begeleiding
De begeleiding voor kinderen met (de neiging) tot overgewichtis maatwerk. Dit betekent dat in samenspraak met het kind en de ouders/verzorgers een plan van aanpak gemaakt wordt. Op die manier ontstaat een traject wat perfect aansluit bij het kind én het gezin.

Voedingsadvies
In het voedingsadvies voor kinderen krijg je inzicht in de eetgewoontes van je kind en bespreken we hoe deze eetgewoontes beter en/of gezonder kunnen worden. Vervolgens zorg ik voor een persoonlijk advies dat past in jullie leefpatroon. Dit advies bespreken we in het tweede gesprek. Uiteraard is er voldoende ruimte om vragen te stellen en mocht je specifieke onderwerpen willen bespreken, dan hoor ik dat graag. Een voedingsadvies bestaat uit twee gesprekken.

Wil je weten wat het kost?
Klik hier voor de tarieven.