Kinderen

Een ongezonde leefstijl bij kinderen kan grote gevolgen hebben voor hun gezondheid. De gevolgen op korte termijn zijn klein, maar kinderen met overgewicht hebben, naar mate ze ouder worden, een vergrote kans op het behouden van het overgewicht en het ontwikkelen van welvaartsziekten
Redenen genoeg dus om te zorgen voor een gezond eet- en beweegpatroon bij je kind(eren).

Helder biedt kinderen met (de neiging tot) overgewicht persoonlijke ondersteuning. De nadruk ligt op het aanleren van gezond gedrag. Dit doen we onder andere door te praten over wat allemaal mag, te zoeken naar oplossingen bij moeilijke situaties en te ontdekken hoe leuk bewegen is. Het is een zeer praktische benadering waarin je kind zelf leert gezonde keuzes te maken. Samenwerking met de ouders is hierin uiteraard van grootbelang.

Kijk bij de mogelijkheden voor meer informatie.

Te zwaar?

Wanneer is je kind te zwaar? Vanuit gezondheidsperspectief wordt iemand te dik genoemd als het overgewicht een verhoogd risico voor de gezondheid geeft.

Bepalen van overgewicht voor kinderen is anders dan voor volwassenen. Dit komt doordat dat de lengte van kinderen steeds toeneemt en de lichaamssamenstelling continue verandert. Zo gelden voor kinderen andere waarden voor de BMI dan voor volwassenen.
Klik hier voor de BMI berekening voor kinderen.

Helder gebruikt de weegschaal, BMI berekening en het meten van de buikomvang als houvast. Het meten van de buikomvang geeft inzicht in de vetverdeling in het lichaam. Voor kinderen zijn er geen normen opgesteld, toch meet Helder graag de buikomvang omdat het vaak eerder dan de BMI een positieve verandering in gewicht en vetverdeling aantoont.